Tarifas

 

AGEDI-AIE

- BARES RESTAURANTES TARIFA SECTORIAL 2022

- BARES ESPECIALES TARIFA SECTORIAL 2022

- BAILES EN BODAS Y BANQUETES TARIFA SECTORIAL 2022

 

SGAE

- Hosteleria significativo Tarifas 2021 SGAE

- Hosteleria secundario Tarifas 2021 SGAE

- Hosteleria bodas Tarifas 2021 SGAE